Kundunika lösningar!

Låt tekniken jobba för dig!  – Använd någon av våra lösningar för effektiv skylt- & etikettframställning

Vi har egenutvecklade produkter och tjänster som skräddarsys efter era behov. Beroende på olika faktorer såsom om er kedja är helägd eller bygger på franchise kan lösningen se olika ut. Mycket handlar om vad ni vill styra från centralt håll. Ni kan få en lösning där butikerna bara är styrda till en gemensamt hållen grafisk profil och själva fyller i med aktuell information eller en helautomatiserad lösning där materialet är färdigt för utskrift. Varianterna är många. De flesta kunderna kör en kombination som innefattar både färdiga skyltar och möjlighet till att kunna skapa eget material inom ramen för den gemensamma kedjeprofilen.

Klicka på respektive länk nedan för att läsa mer om olika lösningar!

Nyfiken på att få reda på mer om oss och våra tjänster? Ta kontakt med oss!