Anpassade kampanjer!

Differentierad marknadsföring är nyckeln till lyckade kampanjer!

Med en av våra senaste produkter, ”AddToStore” ges du fantastiska möjligheter att från centralt håll styra PR materialet ner på detaljnivå. På ett smidigt sätt kan du bland annat skapa butiksgrupperingar permanent eller tillfälligt. Exempelvis butiker i Norr kan ha en kampanj på scooter medan de i söder satsar på cyklar. Det blir med andra ord ett väldigt kraftfullt och effektivt styrmedel som kan uppdateras på sekunden med endast en knapptryckning. Programmet håller ordning på alla kampanjer. Butikerna behöver aldrig fundera. Allt automatuppdateras. Detta i kombination med att butiken kan producera skyltar och etiketter vid behov skapar en heltäckande lösning som ger många fördelar gentemot tryckt material i stora upplagor.

Flexibelt och snabbt kan butikerna skriva ut såväl kampanjmaterial som skyltar vid behov.

Möjlighet att sätta olika priser och på så vis anpassa materialet till den lokala prisnivå som gäller.

Möjlighet att anpassa skyltar och etiketter efter butikens förutsättningar (interiör/skylthållare)

Miljövänligt! Inget behöver kastas, man producerar endast material på de produkter som ingår i butikens varusortiment.